Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6, năm học 2020-2021

Thứ ba - 20/07/2021 10:40
Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6, năm học 2020-2021
UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG THCS HỒNG DƯƠNG
     
                Số: 53/KH-THCS HD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập -  Tự Do -  Hạnh Phúc


Hồng Dương, ngày 19  tháng  5  năm 2021

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021 – 2022Căn cứ vào Điều lệ trường mầm non; Điều lệ trường tiểu học; Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
Căn cứ Công văn số 1199/SGD&ĐT-QLT ngày 13/4/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường Mầm non, lớp 1, lớp 6  năm học 2021–2022.
Căn cứ Kế hoạch số 348/KH-PGD  ngày 17/5/2021 của Phòng giáo dục và đào tạo Thanh Oai về việc ban hành kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022 trên địa bàn huyện Thanh Oai;
Trường THCS Hồng Dương huyện Thanh Oai xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021-2022 trên địa bàn xã Hồng Dương, cụ thể như sau:

A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1) Mục đích
Tổ chức tuyển sinh đúng quy định, công khai, công bằng, tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh. Góp phần  nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục THCS.
Điều tra chính xác số học sinh trong độ tuổi trên địa bàn xã Hồng Dương
2) Yêu cầu
Đảm bảo tuyển 100% học sinh  đã hoàn thành chương trình Tiểu học, có hộ khẩu thường trú tại địa phương xã Hồng Dương.
Tiếp tục thự hiện  các giải pháp nhằm tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất. Giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh trên một lớp.

B. NỘI DUNG
I. Tuyển sinh vào lớp 6
1) Phương thức và đối tượng
- Phương thức: Xét tuyển
- Đối tượng tuyển sinh là học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học, không được lưu ban quá 2 lần trong  một cấp học.
 Học sinh có hộ khẩu thường trú tại xã Hồng Dương
2) Độ tuổi dự tuyển:
            -Tuổi hoc sinh vào học lớp 6 là 11 (Sinh năm 2010)..
- Trường hợp đặc biệt:
+ Những học sinh học vượt lớp hoặc vào học ở tiểu học cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 6 giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi năm hoàn thành chương trình tiểu học.
+ Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thể vào học ở tuổi cao hơn quy định.
+ Học sinh không được lưu ban quá 2 lần ở bậc tiểu học
3) Hồ sơ dự tuyển
-  Đơn xin dự tuyển vào THCS (theo mẫu)
- Học bạ  bản chính có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học hoặc hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ.
-  Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (Kèm theo bản chính để đối chiếu)
- Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng), kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an huyện hoặc giấy xác nhận cư trú trên địa bàn của công an cấp  xã đối với học sinh có hộ khẩu thường trú ngoài huyện.
- Quyết định cho phép học vượt lớp, được vào tiểu học ở độ tuổi cao hơn độ tuổi quy định (nếu có)
Lưu ý đối với những học sinh có nhu cầu đăng ký dự xét vào học lớp 6t trường THCS Nguyễn Trực – TT Kim Bài: theo đề án của trường THCS Nguyễn Trực – TT Kim Bài vẫn đăng ký đúng tuyến tuyển sinh, khi nộp hồ sơ CMHS  nộp đơn dự tuyển sinh vào trườngTHCS Nguyễn Trực –TT Kim Bài do nhà trường cung cấp (theo mẫu nhà trường cung cấp)
4) Thời gian tuyển sinh
- Tuyển sinh trực tuyến từ 18/7/2021 đến ngày 20/7/2021.
- Tuyển sinh trực tiếp  từ ngày 23/7/2021 đến ngày 28/7/2021 tuyển học sinh đúng tuyến.  Sau ngày 28/7/2021  nếu chưa đủ chỉ tiêu được giao báo cáo Phòng GD&ĐT xin tuyển sinh bổ xung trong ngày 29/7/2021, thời gian tuyển bổ xung từ 30/7/2021 đến 1/8/2021..
5) Chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh
 (ghi theo số liệu PGD giao chỉ tiêu và địa bàn TS trong KH  của PGD.
- Số lớp: 06
   - Số học sinh: 225
   - Bình quân số học sinh/lớp: 37,5
6) Công tác tuyển sinh đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19
            Căn cứ diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong thời điểm tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021-2022 vẫn còn ảnh hưởng. Hội đồng tuyển sinh triển khai nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Sở GD&ĐT, UBND huyện và Phòng GD-ĐT. Tuyên truyền tiện ích của việc đăng ký trực tuyến qua ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả tuyển sinh, tránh người dân phải đi lại, đảm bảo thông tin tuyển sinh minh bạch, rõ nội dung trên website của trường, đồng thời đảm bảo an toàn và sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I- Phân công trách nhiệm
- Tổ Văn phòng có trách nhiệm diều tra cơ bản số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học trên đại bàn xã Hồng Dương.
-Báo cáo UBND xã về công tác tuyển sinh lớp 6 năm học 2021-2022.
- Gửi văn bản đề nghị Phòng GD&ĐT ra Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh
-  Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong ban chỉ đạo.
   + Ông Đỗ Trung Vinh         Chủ tịch hội đồng chỉ đạo chung
+ Bà Bùi Thị Bằng Phó chủ tịch Hội đồng: Chịu trách nhiệm tổ Văn phòng ( Lưu Thúy Hồng, Nguyễn Thị Tuyết, Phạm Thị Chỉ, Nguyễn Thị Được), tuyển sinh trực tuyến, thu nhận hồ sơ theo quy định..
+ Bà Nguyễn Thị Hà -Phó chủ tịch Hội đồng cùng các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh, có nhiệm vụ rà soát, tuyên truyền các văn bản phục vụ công tác tuyển sinh (Công khai chỉ tiêu, đối tượng tuyển sinh, đội ngũ giáo viên…), hoàn thiện hồ sơ tuyển sinh theo quy định.  
+ Bà Đỗ Thị Nhung- Phó hiệu trưởng  chỉ đạo bộ phận phục vụ, bảo vệ  có nhiệm vụ: Chuẩn bị các điều kiện phục vụ, bảo vệ và đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid19 cho công tác tuyển sinh.
-Thông báo công khai về chỉ tiêu, độ tuổi, hồ sơ, thời gian tuyển sinh trên hệ thống tryền thanh của xã, trên trang thông tin điện tử của nhà trường..
II. Chế độ báo cáo
-Trước 15/4/2021 rà soát thông tin học sinh phục vụ công tác tuyển sinh trên sổ điểm điện tử:
- Trước ngày 26/4/2021  báo cáo số liệu tuyển sinh đầu cấp, nộp danh sách Hội đồng tuyển sinh qua mạng theo cấp học,
- Ngày 19/5/2021: Xây dựng kế hoạch tuyển sinh.
- Ngày 19/5/2021 nhận quyết định Hội đồng tuyển sinh tại Phòng GD&ĐT.
-Từ ngày 18/7 đến 28/7/2021 tuyển sinh theo kế hoạch
- Tuyển sinh bổ sung:
+ Ngày 29/7/2021 lập tờ trình xin tuyển sinh bổ sung
+ Từ ngày 30/7 đến 1/8/2021 tuyển sinh bổ sung.
-Ngày 30/7/2021 nộp báo cáo nhanh  công tác tuyển sinh qua qua mạng theo cấp học.
-Ngày 5/8/2021: Nộp báo cáo chính thức về tổ THCS    
Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 trên địa bàn xã Hồng Dương năm học 2021-2022. Trường THCS Hồng Dương kính trình Phòng GD&ĐT Thanh Oai xem xét phê duyệt./.

 

Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT (để trình phê duyệt);
- UBND xã Hồng Dương (để báo cáo);
- Các bộ phận trong HĐTS trường (để thực hiện);
- Lưu: VT, ...
HIỆU TRƯỞNG
Đỗ Trung Vinh


PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GD&ĐT
 


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Vun đắp ước mơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây